fbpx
สาเหตุที่ทำให้หลังคาโรงงานรั่ว

5 สาเหตุที่ทำให้หลังคาโรงงานรั่ว พร้อมวิธีแก้ไข

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เชื่อว่าปัญหา “หลังคาโรงงานรั่ว” เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่มักกวนใจผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานหลายๆ ท่านเพราะการรั่วซึมของน้ำ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบงานแล้ว ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาด้านโครงสร้างของตัวอาคารที่มีโอกาสบวม อาจมีการแตกร้าวของตัวหลังคา ซึ่งทำให้อาคารได้รับความเสียหายและทำให้อายุการใช้งานของอาคารลดลง นับว่าเป็นผลเสียอย่างมากในระยะยาว

วันนี้ผมจึงรวบรวมสาเหตุของการเกิดการรั่วของหลังคาโรงงานมาให้กับทุกท่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบปัญหาก่อนที่มันจะเกิด และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหลังคาโรงงานรั่วหรือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระยะยาว

5 สาเหตุหลังคาโรงงานรั่ว

1. อายุการใช้งานของหลังคาโรงงาน

เรื่องนี้มักเกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอายุการใช้งานของอาคารต่ำ หรือเกิดจากการไม่จัดการตรวจเช็คเป็นประจำของโรงงาน นี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดของปัญหาหลังคาโรงงานรั่วซึม เพราะอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย

วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือการใช้ระบบบำรุงรักษาที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาได้ด้วยไปในตัว ซึ่งจะบอกรายละเอียดนี้ในข้อถัดๆ ไปครับ

2. การสึกกร่อนของคอนกรีตที่เกิดจากสภาพอากาศ

ปัญหานี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่เป็นสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ทั้งแดดแรง ฝนตก แล้วก็มีลมไปด้วยในตัว ซึ่งสภาพอากาศเหล่านี้ส่งผลโดยตรงกับการทำปฏิกิริยากับคอนกรีต นอกจากนี้โรงงานบางแห่งยังตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ซึ่งลมทะเลเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนและการลดอายุการใช้งานของคอนกรีต ทำให้มีโอกาสที่คอนกรีตจะเกิดการแตกร้าวจากภายใน ส่งผลให้เกิดการรั่วซึมได้ง่ายที่สำคัญมีโอกาสที่จะเปิดปัญหาคอนกรีตบวมและแตกได้ในอนาคต

3. การสึกกร่อนของคอนกรีตที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากับสารเคมีภายในโรงงาน

ขึ้นชื่อว่าโรงงานย่อมจะต้องมีการใช้สารเคมีในการทำงานอยู่แล้วซึ่งบ่อยครั้งที่สารเคมีเหล่านั้นมีสภาพเป็นกรดแก่หรือด่างแก่ หากมีการระเหยของสารดังกล่าวมีโอกาสที่ไอของสารเคมีเหล่านั้นจะทำร้ายคอนกรีตและทำให้อายุการใช้งานของคอนกรีตน้อยลง

4. การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน

นี่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานหลายๆ ท่าน ที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลของบริษัทที่มาทำการติดตั้งระบบกันซึมหรือติดตั้งหลังคาโรงงานให้ ทำให้หลายครั้งได้รับงานที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความมืออาชีพมากพอ รวมถึงทิ้งปัญหาเอาไว้ให้กับเจ้าของโรงงานคอยแก้ตามหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งบริเวณรอยต่อของหลังคาซึ่งเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนและมีโอกาสเกิดการรั่วซึมได้ง่าย หากไม่ใช่ช่างหรือวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแล ก็มีโอกาสเกิดความเสียหายตรงนี้ได้

5. การเสื่อมสภาพของระบบกันซึม

จริงๆ แล้วปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่มักเป็นปัญหาที่ใกล้เคียงกับปัญหาในข้อที่ 4 นั้นคือ ทีมงานหรือผู้ที่ออกแบบและติดตั้งระบบกันซึมทำงานไม่ได้คุณภาพ เลือกใช้สารกันซึมที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เหมาะสมกับงาน ส่งผลให้ระบบกันซึมไม่ได้มาตรฐาน อายุการใช้งานต่ำ แม้จะราคาถูกแต่นั่นยิ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายในระยะยาวมากกว่า

แนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันระยะยาว

จะเห็นได้ว่าปัญหาของการสึกกร่อนหรือการรั่วซึมของหลังคาโรงงาน จะมาจาก 2 ปัญหาหลักๆ คือ ปัญหาแรกคือเรื่องการติดตั้งและการทำงาน และปัญหาที่ 2 คือปัญหาด้านระบบงานที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดย

1. มองหาทีมงานวิศวกรมืออาชีพทีมีประสบการณ์

ปัญหาแรกนี้สามารถแก้ได้อย่างง่ายๆ ด้วยการมองหาทีมงานวิศวกรหรือบริษัทติดตั้งระบบกันซึมที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ เพราะบริษัทเหล่านี้จะเชี่ยวชาญงานในทุกสภาพอากาศและการทำงานจะรัดกุมกว่ามาก
ผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโตโยโก ถึงเหตุผลที่บริษัทของเราได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าหลายท่านในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกดตรงนี้ 3 ปัจจัยที่โตโยโกได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

2. ป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการเลือกระบบกันซึมที่ได้มาตรฐาน

ในส่วนของปัญหาเรื่องมาตรฐานของระบบงาน วิธีแก้ปัญหาที่ง่าย ตรงจุดและระยะยาวที่สุดคือการเลือกใช้บริการของบริษัทที่มีทีมวิศวกรและทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบกันซึมมาเป็นเวลานาน

ระบบกันซึมที่ดีและเหมาะสมจะนำมาติดตั้งนั้นควรมีคุณสมบัติที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคา ทนต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย กันน้ำได้ 100% เพื่อไม่ให้หลังคาเกิดการรั่วซึม ป้องกันความร้อนและสารเคมีได้  ซึ่งทั้งหมดเป็นคุณสมบัติระบบกันซึมชนิดโพลียูเรีย(Polyurea) สเปรย์

ปัจจุบันมีการเลือกใช้ระบบกันซึมจากสเปรย์ “โพลียูเรีย” มากขึ้นในวงการอุตสาหกรรม เพราะนอกจากคุณสมบัติเด่นที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว หากเทียบในระยะยาวของการใช้งาน โพลียูเรียจะประหยัดค่าซ่อมบำรุงอาคาร ค่าดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตมากว่า นอกจากนี้ยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพลียูเรียได้ที่บทความนี้ โพลียูเรียคืออะไร?)

หากผู้อ่านต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วซึมของหลังคาโรงงานสามารถติดต่อผมได้ที่ Contact โตโกโย หรือติดต่อเซล 081-358-0701 ไม่ว่าช่องทางไหน ผมมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลคุณคอยให้บริการอยู่ครับ

สำหรับผู้อ่านที่อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมและปรับปรุงหลังคา สามารถศึกษาข้อมูลจากบทความนนี้ เปรียบเทียบ 5 วิธีนิยมในการซ่อมและปรับปรุงหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม ได้เลยครับ
หลังคาเมทัลชีทเสียงดังขณะฝนตก
Uncategorized @th
kanyakorn

สาเหตุหลังคาเสียงดังขณะฝนตก พร้อมวิธีแก้ปัญหา

ปัญหากวนใจของผู้ประกอบการในการเลือกใช้หลังคาเมทัลชีทคือเสียงดังมากๆ ในช่วงเวลาฝนตก วันนี้เรามี 4 วิธีแก้ปัญหากวนใจนี้มาฝากกันครับ

Read More »
การทำการตลาดยุคโควิดสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
B2B
kanyakorn

วิธีเอาตัวรอดของธุรกิจอุตสาหกรรม จะการทำตลาดอย่างไรดีในยุคโควิด 19 ?

บริษัทโตโยโกอยากจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจและการทำการตลาดในยุคโควิด 19 ที่ยาวนานมาแรมปี ซึ่งพวกเราคิดว่าน่าจะเป็นผลดีให้กับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนี้

Read More »