Our Story

วิธีการซ่อมหลังคา Sosei จากบริษัท Toyokoh Thailand

TOYOKOH's Origin

โตโยโก อิงค์ถือกําเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ในจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีเมืองท่าติดทะเล อาคารและบ้านเรือนจํานวนมากประสบปญหาถูกกัดกร่อนจากความเค็มของนํ้าทะเล ชิซูโอกะจึงเปนเมืองที่มีการพัฒนาและสั่งสมความรู้และเทคนิคในการซอมแซม บํารุงรักษา การทาสี รวมถึงเคลือบสีอาคารเพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อนของอาคารเป็นอย่างมาก 

จากการเข้าไปให้บริการลูกค้ากว่า 25 ปี โตโยโกเองได้พบกับปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมบริเวณหลังคาของอาคาร ซึ่งมักจะเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำให้เจ้าของอาคารต้องซ่อมแซมหลายครั้งในค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นเองเป็นประเทศที่ประสบภัยธรรมชาตื เช่น แผ่นดินไหวและพายุใต้ฝุ่นอยู่บ่อยครั้ง บริษัทจึงพยายามคิดค้นวิธีการที่ไม่เพียงแต่จะซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถ “เสริมความแข็งแรง” ของหลังคาและส่วนอื่นๆ ของอาคารได้อย่างยั่งยืน

1996

เริ่มก่อตั้ง

25+

ประสบการณ์

200%

อัตราการเติบโต

60+

พนักงาน

SOLUTION IN A LEADING COMPANY

เราไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง แต่เราคือบริษัทที่มุ่งเน้นนวัตกรรม การแก้ปัญหาให้กับผู้คน และการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

การแก้ปัญหาของเราจึงไ่ม่ใช่การทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่แต่เป็น “การนำของเก่าเสื่อมสภาพกลับมาใช้ใหม่อย่างสวยงามและยั่งยืน”

A NEW LEVEL OF REFINEMENT

กว่า 25 ปี บริษัทของเราได้ทำการปรับปรุงสภาพหลังคาโรงงานให้กับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นไปมากกว่า 1,000,000 ตารางเมตร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต์ อาหาร หรือผู้ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่โรงงานจะต้องผ่านมาตรฐานการประกอบธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น สามารถเชื่อมั่นได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานสากล

CONTROL EVERY CORNER

เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานเป็นอย่างมาก ทุกๆ งานของโตโยโกจึงมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาคุมงานเอง 100%

เรามีวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากทั้งประเทศญี่ปุ่นและไทย ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและรักษามตารฐานการทำงานได้อย่างสูงสุดในทุกสภาพหน้างาน

QUALITY WITHOUT COMPROMISE

เรารับประกันคุณภาพชิ้นงานเป็นระยะเวลา 10 ปี ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปหลังคาแบบไร้รอยต่อ แก้ปัญหาหลังคาได้อย่างครบวงจร

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำรั่ว ความร้อน เสียงดังรบกวนการทำงาน หรือการเสื่อมสภาพตามสภาพแวดล้อมของหลังคาได้อย่างยั่งยืน

SAFETY ABOVE
ALL ELSE

เราเป็นผู้นำทางด้านความปลอดภัยที่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

รวมถึงต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจของลูกค้า สภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพของพนักงานด้วย

FEEL THE BETTER WORKPLACE

เทคโนโลยีของเรายังช่วยลดอุณหภูมิใต้หลังคาได้มากถึง 15 องศาเซลเซียส

โรงงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศรวมถึงสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานได้

บ้านดาวอาสา-21กพ63 (52)

“โสะเซ เป็นวัสดุที่ออกแบบมาให้รองรับกับสภาพภูมิอากาศที่มีความร้อนชื้น มีความแข็งแรงคงทน ยืดหยุ่นสูง สามารถรับแรงกระแทก และป้องกันการรั่วซึมของน้ำ จึงช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อโครงสร้างหลังคาทั้งพายุ และแผ่นดินไหว รับประกันคุณสมบัติกันน้ำได้นานถึง 10 ปี โดยโตโยโกเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกของ Dow ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้นวัตกรรมนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเราพร้อมแล้วที่จะให้บริการในประเทศไทย”

คะซึอะกิ โตโยซะวะ

Toyokoh

ติดต่อ
สอบถามข้อมูล

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี

ติดต่อ
สอบถามข้อมูล

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี